Popelka

příprava fenotypizačních studií

„Připravit tisíce vzorků semen pro experiment bylo pro nás noční můrou. Marně jsme snili o systému, který by toto zvládl. Nic takového neexistovalo. Proto jsme vyvinuli Popelku.”

Pavel Mazura, vedoucí výzkumu

Nabere

malé semeno z připraveného zásobníku

zkontroluje

zda bylo nabráno semeno

umístí

do definované pozice

Co PŘINÁŠÍME ?

Manipulace s malými semeny je pro laboranty velice obtížná a představuje monotónní a nudnou práci. Proto jsme vyvinuli Popelku, robotický systém k přípravě kompletních vzorků pro fenotypizační studie ve formátu mikrotitračních destiček. Otestované zařízení je přihlášeno k patentování. S komerčním partnerem systém upravujeme pro potřeby trhu.

Hlavní výhody

  • Autonomní systém pro zpracování semen, který nahradí na pracovišti až 4 laborantky

  • Pipetuje živná média, kontroluje nabrání semene, umisťuje dle programovatelného rozhranní do dané pozice na mikrotitrační destičce

  • Pracuje se standardním spotřebním materiálem - miskami, destičkami, zkumavkami či květináči dle potřeb pracoviště

  • Systém sestaven a více než půl roku testován v rámci projektu PoC TA ČR GAMA

Technické specifikace

  • Velikost semen: 0,1 mm - 3 mm

  • Rychlost: min. 400 semen/h, 18 720 semen/den

  • Optická kontrola nabrání každého semene

  • Spolehlivost až 98 %

K čemu slouží Popelka?

Testování odrůd rostlin, agrochemikálií a stresových faktorů ovlivňujících růst rostlin vyžaduje pokročilé metody rostlinné fenotypizace. Příprava komplexních vzorků zahrnuje precizní manipulaci kapalinami a přenášení jednotlivých (často velmi malých) semen. Příprava vzorků navíc vyžaduje sterilní prostředí pro zamezení kontaminace rostlinnými patogeny. Naše zařízení může být použito jako součást fenotypizační linky i jako samostatný stroj. Použitá technologie nabízí vysokou spolehlivost nabírání semen (testováno na semenech Arabidopsis thaliana). Cílové kultivační nádoby mohou být např. Petriho miska, zkumavka, mikrotitrační destička. Kapaliny mohou být dávkovány v kterémkoliv kroku přípravy vzorku, nebo mohou být odebírány po kultivaci k chemické analýze. Zařízení lze použít i k manipulaci s jinými malými objekty.

máte zájem o popelku?

Zařízení je připraveno k výrobě u externího partnera. Kontaktujte nás zde pro více podrobností o ceně a termínech dodání.

Kontakt pro dotazy:

Ing. Filip Auinger

Vědeckotechnický park, Univerzita Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc

filip.auinger@upol.cz, +420 734 265 043, www.vtpup.cz